Välkommen till Ekonomikonsult i Hållsta

Ekonomitjänster

  • Bokföring
  • Lönehantering
  • Moms- och arbetsgivardeklarationer
  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklaration
  • Bolagsbildning och bolagsärenden
  • Likvidation av bolag
  • Företagsekonomisk rådgivning

Du kan välja mellan fast månadspris eller löpande räkning.

Välkommen till ett kostnadsfritt presentationsmöte. 

.

Öppettider:

Måndag-onsdag 9.00-16.00

         Torsdag 9.00 - 14.00

Vecka 23, 1 - 5 juni

Måndag: Kontoret Ö Storg.2: 9:00-16.00

Tisdag:  

Onsdag: 

Torsdag: Ute hos kund hela dagen

Fredag: Kontoret stängt

Trevlig helg!

 

 

 

 

 

Nyheter med anledning av Corona

En tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna trädde i kraft den 6 april innebär att alla arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Nedsättningen innebär att du enbart betalar ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per anställd och månad. För den del av ersättningen som överstiger 25 000 kronor betalas arbetsgivaravgifter på vanligt sätt.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna per anställd blir cirka 5 300 kronor per månad förutsatt att den anställda får en ersättning på 25 000 kronor eller mer och att fulla arbetsgivaravgifter (31,42 procent) skulle betalats om inte nedsättningen gjordes.

Begäran om nedsättning görs genom att arbetsgivaren kryssar i fält 062 på arbetsgivardeklarationen ”Reducerad avgift för först anställd”. Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

Om du lämnade arbetsgivardeklaration innan 6 april

Om du redan lämnat arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden mars innan de nya reglerna trädde i kraft, kan du begära omprövning av arbetsgivardeklarationen. Detta gör du enklast genom att lämna in en ny arbetsgivardeklaration där du kryssar i fält 062 på individuppgiften för de anställda som du yrkar nedsättning för.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html

Vad händer i veckan