En Auktoriserad Redovisningskonsult är expert på ett företags ekonomi och administration.

Det är en värdefull och kompetent resurs som kan hjälpa dig med allt från löpande bokföring, bokslut och deklaration till kvalificerad ekonomisk rådgivning. Kvalitet i redovisning och rapportering är avgörande för företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet!

Den Auktoriserade Redovisningskonsulten arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Rex. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas. Det i sin tur skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter.

Väljer du en Auktoriserad Redovisningskonsult får du:

  • En kunnig rådgivare, uppdaterad på gällande lagara och regler.
  • En garanterat hög kvalitet på din ekonomiska rapportering.
  • Ökat förtroende hos intressenter, finansiärer och myndigheter.
  • En aktiv och engagerad samarbetspartner.
  • Ett tryggare företagande och mer tid över till annat.
  • Rapport om årsredovisning/bokslut som är kvittot på att din redovisning håller högsta kvalitet.