Nyheter från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

 • Förebyggande behandling som är skattefri

  Provtagning som arbetsgivare bekostar för att konstatera om anställda har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig sjukdom i smittskyddslagen ska inte tas upp till beskattning. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande. Läs mer

  Inlägget Förebyggande behandling som är skattefri dök först upp på Srf konsulterna.

  2020-06-04 09:42
 • Gåvor till anställda

  För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av corona utvidgas arbetsgivares möjlighet att ge skattefria gåvor till anställda upp till ett värde om 1 000 kr per anställd. Skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor och gäller från den 1 juni till den 31 december 2020. Läs mer

  Inlägget Gåvor till anställda dök först upp på Srf konsulterna.

  2020-06-04 09:41
 • Förmån av fri parkering

  Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen är tillfälligt skattefri med anledning av corona. Skattefriheten omfattar parkering som ligger vid eller nära arbetsplatsen. Däremot omfattas inte parkering vid bostaden även om personen utför sitt arbete där. Med parkering menas även garageplats. Läs mer

  Inlägget Förmån av fri parkering dök först upp på Srf konsulterna.

  2020-06-04 09:39
 • Anståndsavgiften sänks

  För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kan företag ansöka om tillfälligt anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Nu sänks anståndsavgiften till 0,2 procent per kalendermånad och den tas inte ut under de sex första kalendermånaderna efter att anstånd beviljats. Läs mer

  Inlägget Anståndsavgiften sänks dök först upp på Srf konsulterna.

  2020-06-04 09:38
 • En fjärde nivå för stöd vid korttidsarbete

  Med anledning av corona införs en fjärde nivå för arbetstidsminskning och löneminskning för stödmånader som infaller under perioden 1 maj–31 juli 2020 utöver de tre redan beslutade. Arbetstidsminskning uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid och den anställda går ned 12 procent i lön. Läs mer

  Inlägget En fjärde nivå för stöd vid korttidsarbete dök först upp på Srf konsulterna.

  2020-06-04 09:36
 • Nya nybilspriser

  Skatteverket har ändrat i sina föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån. De nya föreskrifterna ska tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter från och med beskattningsåret 2020. Läs mer

  Inlägget Nya nybilspriser dök först upp på Srf konsulterna.

  2020-06-04 09:35
 • En moderniserad arbetsrätt

  Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utarbeta förslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna samt om ett stärkt ansvar för arbetsgivaren för arbetstagarnas kompetensutveckling och omställningsförmåga inom ramen för anställningen. Läs mer

  Inlägget En moderniserad arbetsrätt dök först upp på Srf konsulterna.

  2020-06-04 09:34
 • En ny mervärdesskattelag

  Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Den nya lagen ska enligt förlaget bland annat delas upp i 24 kapitel för att få en tydligare struktur och bli mer överskådlig och användarvänlig. Läs mer

  Inlägget En ny mervärdesskattelag dök först upp på Srf konsulterna.

  2020-06-04 09:29
 • Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid korttidsarbete

  För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag. Läs mer

  Inlägget Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid korttidsarbete dök först upp på Srf konsulterna.

  2020-05-28 09:26
 • Nya verktyg för att bekämpa fusk vid korttidsarbete

  Regeringen ger nu Tillväxtverket och Skatteverket flera nya möjligheter att kontrollera företag som får stöd vid korttidsarbete. Syftet är att motverka fusk. Skatteverket får också möjligheter att effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattningsverksamhet och folkbokföringsverksamhet. Läs mer

  Inlägget Nya verktyg för att bekämpa fusk vid korttidsarbete dök först upp på Srf konsulterna.

  2020-05-28 09:25