Nyheter från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

 • EUDI Wallet

  En identitetsplånbok, ”EU Digital Identity Wallet” (EUDI Wallet), introduceras i samband med uppdatering av EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS).
  2024-05-30 09:59
 • Cykelförmån

  Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom i ett förhandsbesked gör gällande att en arbetsgivare med bruttolöneavdrag för förmånscyklar kan anses vara tillhandahållare av momspliktiga tjänster.
  2024-05-30 09:54
 • BNP ökade

  Statistikmyndigheten (SCB) redovisar att Sveriges BNP ökade med 0,7 % under första kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Det största bidraget kom från lagerinvesteringar.
  2024-05-30 09:38
 • Minskade växthusutsläpp

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att växthusgasutsläppet från Sveriges ekonomi under 2023 minskade med knappt 2 % jämfört med året innan.
  2024-05-30 09:35
 • Oförändrad lönsamhet

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar oförändrad lönsamhet inom näringslivet under årets första kvartal. Näringslivets rörelseresultat ökade med 1,8% jämfört med Q1 2023.
  2024-05-30 09:32
 • Producentprisindex

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att producentprisindex steg med 0,5 % i april jämfört med mars 2024. Exportmarknadens priser steg med 1,5 % och på importmarknaden steg de med 1,2 %.
  2024-05-30 09:30
 • Kompensation 57:or

  Riksdagen har beslutat att personer födda 1957 ska kompenseras skattefritt för höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag samt att åldersgränsen för rätt till det förhöjda grundavdraget skjuts upp.
  2024-05-30 09:26
 • Rotavdrag

  Riksdagen har beslutat att tillfälligt höja taket för rotavdrag samt att tillfälligt införa separata tak för rot- respektive rutavdraget.
  2024-05-30 09:20
 • Brister i förebyggande arbete mot penningtvätt

  Riksrevisionens nya granskningsrapport visar på brister i statens förebyggande arbete mot penningtvätt med svag tillsyn samt otillräcklig effektivitet hos tillsynsmyndigheterna.
  2024-05-23 13:07
 • Uppgiftsskyldighet

  Riksdagen har röstat igenom en ny lag om uppgiftsskyldighet för myndigheter, kommuner och a-kassor i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
  2024-05-23 12:56

Nyheter från Skatteverket