Nyheter från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

 • Nya lagar och förordningar

  Regeringen har publicerat sammanställningen av viktiga lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.
  2022-06-30 10:13
 • Fallande reallöner

  Medlingsinstitutet rapporterar om en tilltagande löneökning på 2,5 % och minskade reallöner motsvarande 3,9 %.
  2022-06-30 10:11
 • Räntehöjning

  Riksbanken har beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Prognosen är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år.
  2022-06-30 10:10
 • Sämre jobbhälsa

  Årets Jobbhälsoindex visar att en rad olika indikatorer på ohälsa återkommit under 2022 efter ett mycket positivt jobbhälsoår ifjol – 2021.
  2022-06-30 09:10
 • Flexiblare arbetsformer

  Nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar utifrån EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv. Lagändringarna börjar gälla den 2 augusti 2022.
  2022-06-29 18:55
 • Indrivning återkrav

  Myndighetsbeslut om återkrav från förvaltningsmyndigheter kan ske direkt via Kronofogdemyndigheten för verkställande av beslut genom utmätning från och med  den 1 september 2022.
  2022-06-28 11:27
 • Löneskillnader ökar

  En ny rapport från Medlingsinstitutet visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar för första gången sedan 2007. Trendbrott eller tillfällig pandemieffekt på arbetsmarknaden är för tidigt att säga.
  2022-06-27 14:18
 • Visselblåsarkanaler

  Den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning.
  2022-06-27 11:17
 • Golfsimulatorer

  Skatteverket  har utifrån Skatterättsnämndens besked om att tillträde till anläggning där det ges möjlighet att träna och spela golf i simulator omfattas av den lägre skattesatsen för idrott uppdaterar sin vägledning kring idrott.
  2022-06-26 11:56
 • Statlig e-leg

  DIGG har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om framtagandet av en statlig e-legitimation. Uppdraget ska rapporteras till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2023.
  2022-06-21 10:57