Nyheter från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

 • 3:12 reglerna utreds

  Regeringen har beslutat om att tillsätta en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna kan förenklas.
  2022-05-25 14:56
 • Dödsbo skyldighet

  Högsta domstolen (HD) har gett vägledning för hur ett dödsbo är skyldigt att träda in i en rättegång som part för en avliden styrelseledamot i ett aktiebolag som försatts i konkurs.
  2022-05-25 10:39
 • Dom gällande arbetsgivaravgifter

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att utbetalda rabatter och premier i samband med jultidningsförsäljning utgör ersättning som ska ingå i underlaget för förlagets arbetsgivaravgifter.
  2022-05-25 10:30
 • Producentpriser i april

  Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om ett stigande producentprisindex, 1,2 procent i april jämfört med mars. Jämfört med april 2021 har producentprisindex ökat med 23,8 procent (24,5 procent i mars).
  2022-05-25 10:23
 • Arbetslöshetsnivå

  Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,7 procent under vecka 20, samma nivå jämfört med nivån föregående vecka.
  2022-05-23 13:01
 • Skattefri inkomst

  Vid sommarjobb är gränsen för inkomstskatt 20 431 kronor förutsatt att det inte finns andra inkomster under året. Intyg till arbetsgivaren för att slippa skatteavdrag hämtas kostnadsfritt på skatteverket.se.
  2022-05-23 10:34
 • RIX-INST lanserat

  Riksbanken har lanserat tjänsten RIX-INST som innebär att betalningar mellan banker kan göras i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar.
  2022-05-23 10:10
 • Ökande lönesummor

  Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar en ökning av antal anställda (4,6 %) och ökande lönesummor (5,8 %) under Q1 2022. Lönesummorna inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade med 9,8%
  2022-05-20 09:24
 • AF:s prognos

  Arbetsförmedlingen (AF) lanserar ny prognos för var jobben finns 2026. Utbildning och yrkeskunskaper ger både bra jobbmöjligheter och bättre beredskap när arbetsmarknaden förändras.
  2022-05-19 11:50
 • Ökning av lager

  Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att svenska företags lager ökade med 17,4 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2022, jämfört med föregående kvartal, motsvarande 3,4 procent i volym.
  2022-05-18 14:11