Nyheter från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

 • SCB ser ökad tillväxttakt

  Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att hushållens bostadslån har ökat det senaste året med en tillväxttakt på 6,5 procent. Bolåneräntorna på nya avtal fortsätter att sjunka och är på historiskt låga nivåer.
  2021-09-27 20:11
 • HFD angående rätt till momsavdrag

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har bedömt vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har för rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt.
  2021-09-27 20:00
 • BFN:s nya svar

  BFN (Bokföringsnämnden) har publicerat nya svar på frågor om kapitalförsäkringar och på hur inbetalt aktiekapital vid bolagets bildande ska redovisas i specifikationen av förändringar i eget kapital.  
  2021-09-27 19:54
 • Arbetslöshetsnivå

  Arbetsförmedlingen har rapporterat om en generell arbetslöshetsnivå på 7,6 procent, för ungdomar i åldern 18–24 år är nivån på 9,8 procent.
  2021-09-27 14:55
 • Omprövning korttidsstöd

  De företag som fått ett slutligt, lagakraftvunnet beslut kan fr.o.m. den 13 oktober begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Start av handläggning beräknas vid årsskiftet 2021/2022.
  2021-09-22 21:08
 • Friskvårdslistan tas bort

  Skatteverket tar bort exempellistan över godkända friskvårdsaktiviteter  vid årsskiftet eftersom den inte går att göra komplett och uppdateras i takt med att nya aktiviteter godkänns. Reglerna är intakta.
  2021-09-22 20:30
 • Vändning för restaurangbranschen

  Sveriges hotell och restauranger ökade sin omsättning med 23 procent i somras jämfört med samma period förra året, visar statistik från SCB. I juli var omsättningen till och med högre än i juli 2019.
  2021-09-22 19:58
 • Svensk innovation i topp

  Sverige placerar sig på andra plats när världens mest innovativa länder mäts i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index.
  2021-09-22 19:44
 • Exporten ökar

  Kommerskollegiets rapport visar att Sveriges export av varor och tjänster ökade med 9 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2020. Importen ökade med 7 procent.
  2021-09-22 19:42
 • Budgetpropositionen till riksdagen

  Regeringen satsar i sitt budgetförslag på insatser motsvarande 74 miljarder kr inom  klimatomställning, arbetslöshet, välfärd och trygghet.
  2021-09-20 08:29