Nyheter från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

 • Samfälligheters moms

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i fyra mål slagit fast att de bidrag som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar inte ska vara föremål för mervärdesskatt.
  2024-02-20 14:09
 • Minskade lager

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska företags lager minskade med 6,8 mdkr i fasta priser/ nedgång med 1,2 % i volym, under Q4 2023, jämfört med föregående kvartal.
  2024-02-20 09:15
 • Ökad aktivitet

  I Regeringens regleringsbrev till Arbetsförmedlingen uttalas bland annat att Arbetsförmedlingen ska öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar och arbetspraktik.
  2024-02-19 11:20
 • Inflationstakt

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en inflationstakt enligt KPI på 5,4 %  i januari 2024, en ökning från december då den var 4,4% vilket till stor del beror på ökande boendekostnader.
  2024-02-19 08:24
 • Skuldsanering ökar

  Kronofogdemyndigheten rapporterar  31 396 personer ansökte om skuldsanering under 2023, en ökning med 22 % jämfört med samma tid föregående år.
  2024-02-15 14:51
 • Dystert konjunkturläge

  Statistikmyndigheten rapporterar att den svenska konjunkturen är fortsatt svag med obetydlig tillväxt främst p.g.a. främst låg inhemsk efterfrågan.
  2024-02-15 13:33
 • Antal konkurser

  Tillväxtanalys redovisar att antalet  konkurser i januari 2024 till 1 110 företag i konkurs, en ökning med 57 % jämfört med jan 2023 och det högsta antalet konkurser i jan månad sedan 1997.
  2024-02-15 13:21
 • DAC7 vid adressbyte

  Skatteverket uppfattning är att hemvist vid adressbyte för en säljares som omfattas av DAC7 ska bedömas utifrån den adress som är aktuell vid utgången av den rapporteringspliktiga perioden.
  2024-02-15 12:47
 • Tjänstepriser

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar minskat tjänsteprisindex med 0,1 % i Q4 2023 jämfört med Q3 2023 och därmed har tjänstepriserna sjunkit till den lägsta nivån sedan Q2 2021.
  2024-02-09 15:28
 • Minskat utsläpp

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar minskning av totalt utsläpp från branscherna i svensk ekonomi med 1,8 % under Q3 2023 jämfört Q3 2022,  med stor minskning i transportindustrin.
  2024-02-09 10:09

Nyheter från Skatteverket