Nyheter från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

 • Inflationstakten

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en inflationstakt på 12,0 procent i februari 2023, en uppgång från januari då den var 11,7 procent.

  The post Inflationstakten appeared first on Srf konsulterna.

  2023-03-15 08:09
 • Svårt att hitta kompetens

  Arbetsförmedlingen rapporterar att det i slutet av februari var en arbetslöshetsnivå på 6,5 % att jämföra med 7,2 % samma månad i fjol. Samtidigt har många arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens.

  The post Svårt att hitta kompetens appeared first on Srf konsulterna.

  2023-03-14 22:23
 • BNP ökar

  Tillväxt i varuexport och hushållskonsumtion parallellt med växande produktion bland myndigheter gav 2,0 procent högre BNP i januari i år jämfört med januari 2022 enligt Statistikmyndigheten (SCB).

  The post BNP ökar appeared first on Srf konsulterna.

  2023-03-13 13:44
 • Arbetsmarknadsuppgifter

  Arbetsförmedlingen rapporterar att under vecka 10 motsvarade antalet arbetssökande en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent. Under mars månad har hittills 1 568 personer varslats om uppsägning.

  The post Arbetsmarknadsuppgifter appeared first on Srf konsulterna.

  2023-03-13 12:37
 • Skattepliktig rumsuthyrning

  Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande gällande förutsättningar för när uthyrning av möblerad bostad ska anses vara skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.

  The post Skattepliktig rumsuthyrning appeared first on Srf konsulterna.

  2023-03-13 09:56
 • Elstöd #2 till hushåll

  Regeringen har beslutat om en andra omgång av elstöd via Försäkringskassan till hushåll i hela landet. Stödet baserat på förbrukningen under nov-dec 2022. Utbetalningar planeras ske under våren 2023.

  The post Elstöd #2 till hushåll appeared first on Srf konsulterna.

  2023-03-10 09:49
 • Gasprisstöd

  Regeringen har fattat beslut om att ett gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet kommer att betalas ut med start under våren.

  The post Gasprisstöd appeared first on Srf konsulterna.

  2023-03-10 09:44
 • Kompensation sjuklönekostnader

  Försäkringskassan hanterar just nu ersättning för höga sjuklönekostnader för april-december 2022, vilket kommer att krediteras på arbetsgivarens skattekonto före 31 maj 2023.

  The post Kompensation sjuklönekostnader appeared first on Srf konsulterna.

  2023-03-08 18:01
 • Sveriges vanligaste yrke

  Statistikmyndighetens (SCB) statistik visar att undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende det vanligaste yrket i Sverige. Ekonomiassistent är det 22:a vanligaste yrket.

  The post Sveriges vanligaste yrke appeared first on Srf konsulterna.

  2023-03-08 17:46
 • Ändringar i K2 och K3

  Bokföringsnämnden (BFN) remitterar förslag på ändringar av BFNAR 2016:10, BFNAR 2012:1, vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) och om årsredovisning/koncernredovisning (K3).

  The post Ändringar i K2 och K3 appeared first on Srf konsulterna.

  2023-03-08 17:17

Nyheter från Skatteverket